Organisasjons plass i den nye nasjonale dugnaden mot korona

Frivillig.no kommer med råd til organisasjoner.

Dagens Koronasituasjon krever at frivillige organisasjoner er kreative og kanskje tenker nytt om våre frivillige aktiviteter og oppgaver. Nå er det viktig at vi følger smittevernrådene, avlyser alle fysiske arrangement, finner alternative måter å drive aktivitet og møteplasser, tar vare på særlig utsatte grupper og jobber med å holde motivasjonen oppe. 

I en tid hvor arrangement, tilbud, barnehager, skoler, bibliotek og andre møteplasser er stengt kan det være mange som føler seg enda mer ensomme eller isolert, og det kan også være utsatte grupper som vil få nye behov i tiden fremover. 

Se hele artikkelen fra Frivillig Norge her

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral