Koronavirus og frivillig innsats: Retningslinjer for de frivillige.

Her kan du få informasjon om hva man må ta hensyn til som frivillig.
Retningslinjer for frivillige: 

- Sett varene på trappa!

Norsk Folkehjelp har i samarbeid med andre frivillige beredskapsorganisasjoner og Helsedirektoratet utarbeidet nasjonale retningslinjer for frivillige organisasjoner som bidrar med utlevering av nødvendige varer til mennesker i karantene eller isolering.

- Formålet er å redusere smittespredning gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler til privatpersoner i hjemmeisolering eller hjemmekarantene, sier Erlend Aarsæther, leder for Førstehjelp og redningstjeneste i Norsk Folkehjelp. 

Retningslinjene skal etablere et nasjonalt system for bistand til kommunene fra de frivillige organisasjonene under den pågående koronasmitten. I tillegg skal de sikre at frivillige ikke bryter smittebarrierer og at de ikke foretar helsefaglige vurderinger i løpet av oppdraget. 

- Frivillige organisasjoner kan hente og levere nødvendige husholdningsartikler til personer som er isolert eller i karantene i hjemmet sitt, på oppdrag fra kommunen.

- Ingen frivillige skal gå inn i hus eller leiligheter, eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/-karantene. De frivillige ringer eller banker på dør og går. De skal også bruke engangshansker som vrenges av og kastes i søppeldunk med en gang, sier Aarsæther. 

Retningslinjene slår fast at det er kommunen som skal ha direkte kontakt og oppfølging med lokale butikker eller utleveringssteder, og koordinere uthenting av varer på vegne av de frivillige organisasjonene.

Med mindre annet spesifikt er avtalt, skal oppdragene utføres på en måte som ikke krever verne-/beskyttelsesutstyr.

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral