Sorggrupper - alle aldre.

"SORG OG OMSORG" i Follo inviterer deg og dine som er i sorg.
Velkommen til uformelt treffsted for deg som er i sorg. Et fellesskap der vi deler sorg og glede.
Kontakt gjerne www.sorgomsorgfollo.no.  
De tar kontakt med deg så snart de kan.

Har du mistet noen du er glad i. Skjedde det nå nylig, eller er det mange år siden? Det spiller ingen rolle, hos "Sorg og omsorg" i Follo er alle velkomne. 

Når en har mistet en av sine nærmeste kan det være godt å få støtte fra noen utenfor familie og vennekrets. En del har heller ikke familie og venner i nærheten. Og kanskje kan du føle at dine nærmeste ikke orker å høre på det du ønsker å prate om over lengre tid. 

I en sorggruppe møter du likesinnede - de vet hvordan du har det, hva du tenker på. Det er viktig å snakke om sorgen, følelsene, tankene og opplevelsene rundt dødsfallet og tiden etterpå. Dette vil kunne hjelpe deg til å komme videre i sorgbearbeidelsen.

Det er viktig å vite, at det å gå i en sorggruppe er å måtte gjøre en innsats både for seg selv å andre. Du må etter hvert påregne å dele noe av deg selv, og du vil etter hvert kjenne at du har fremtidstanker andre kan ha nytte av.

Det kan hjelpe å snakke med noen som vet en del om sorg og kan gi deg støtte. Etter at det første sjokket har gitt seg, kan mange oppleve så sterke og ukjente følelser at man lurer på om det er noe galt. I sorggruppa snakkes det om disse reaksjonene og at de er normale for mennesker i sorg. 

"Sorg og Omsorg" i Follo tilbyr sorggrupper for sørgende i ulike situasjoner. Er du barn, ungdom, voksen eller eldre og har mistet en av dine nærmeste? Da kan du ta kontakt med "Sorg og Omsorg", og de prøver å finne en gruppe som passer for deg.

Kontakter:
Ingunn T. Ileby, , mobil 934 86 884.
Tone Merete Eng, Ås, mobil 924 22 313.

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral