Sorggrupper - alle aldre.

"SORG OG OMSORG" I FOLLO INVITERER DEG OG DINE SOM ER I SORG: Velkommen til uformelt treffsted for deg som er i sorg. Ny sorggruppe starter september 2019
Et fellesskap der vi deler sorg og glede.
Kontakt oss gjerne på www.sorgomsorgfollo.no.  
Vi tar kontakt med deg så snart vi kan.

Har du mistet noen du er glad i. Skjedde det nå nylig, eller er det mange år siden? Det spiller ingen rolle, hos oss er alle velkomne.

Når en har mistet en av sine nærmeste kan det være godt å få støtte fra noen utenfor familie og vennekrets. En del har heller ikke familie og venner i nærheten. Og kanskje kan du føle at dine nærmeste ikke orker å høre på det du ønsker å prate om over lengre tid.

I en sorggruppe møter du likesinnede - de vet hvordan du har det, hva du tenker på. Det er viktig å snakke om sorgen, følelsene, tankene og opplevelsene rundt dødsfallet og tiden etterpå. Dette vil kunne hjelpe deg til å komme videre i sorgbearbeidelsen.

Det er viktig å vite, at det å gå i en sorggruppe er å måtte gjøre en innsats både for seg selv å andre. Du må etter hvert påregne å dele noe av deg selv, og du vil etter hvert kjenne at du har fremtidstanker andre kan ha nytte av.

Det kan hjelpe å snakke med noen som vet en del om sorg og kan gi deg støtte. Etter at det første sjokket har gitt seg, kan mange oppleve så sterke og ukjente følelser at man lurer på om det er noe galt. I sorggruppa snakker vi om disse reaksjonene og at de er normale for mennesker i sorg. 

"Sorg og Omsorg" i Follo tilbyr sorggrupper for sørgende i ulike situasjoner. Er du barn, ungdom, voksen eller eldre og har mistet en av dine nærmeste? Da kan du ta kontakt med oss i "Sorg og Omsorg", og vi prøver å finne en gruppe som passer for deg. Det er ikke sikkert vi finner en gruppe til deg med en gang - men innen rimelig tid, et par måneder etter at du har kontaktet oss, skal vi prøve å hjelpe deg.

Kontakter:

Ingunn T. Ileby, , mobil 934 86 884.

Tone Merete Eng, Ås, mobil 924 22 313.

2020 © Ås frivilligsentral