Natteravn, Vinterbro/Nordby

BLI NATTERAVN!

Tenker du noen gang på hva som skjer i lokalmiljøet ditt?
Har du lyst å være med å gjøre ditt lokalmiljø trygt og fint?
Føler du at det hadde vært godt å bli kjent med andre foreldre med barn på dine barns alder?
Er du nyinnflyttet og ønsker å bli kjent med de som bor rundt deg?
Har du i gjennomsnitt tre timer i et år å tilgodese til ditt lokalmiljø?
Ønsker du å bli kjent i lokalmiljøet ditt?
 
Kan du svare ja på en av ovenstående, så send en mail til:  frivillig@as.kommune.no  og meld deg som natteravn.
 
Her vil du bli tatt med i ditt lokalmiljø, bli kjent med andre, bli kjent i nærområdet ditt, bli kjent med barns venner og foreldre og ikke minst gjøre en kjempe innsats for ditt lokalmijø på en hyggelig og positiv måte, og ikke minst, vi er ønsket ute som natteravner.
 
Har du informasjon som kan komme til hjelp for andre - ring Natteravn tlf. 64962236

Annen viktig info: kontakt politiet i Follo

2020 © Ås frivilligsentral