Hagegruppe

Hagegruppa består av frivillige hagehjelpere som sammen møtes til ulike oppdrag for innbyggerne.

Aldersgruppe: Fra 14 år

Ved å delta som frivillig hjelper i hagegruppa får du muligheten til å være sosial og drive med hageprosjekter samtidig. Hagegruppa kan få både små og litt større oppdrag. Det er ikke til hinder å være med både i denne gruppa og stille seg disponibel for enkeltoppdrag som hagehjelper. 

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral