DigiHjelp i Ås

Det er behov for frivillige hjelpere under våre fremtidige kurs, for de som vil lære seg å håndtere digitale verktøy og benytte ulike digitale tjenester.

Aldersgruppe: For alle

Vi ønsker å lage en frivilligbank med datahjelpere når vi starter opp med kurs for Ås-innbyggere, som vil lære mer om digitale tjenester. Eks. på kursinnhold er blant annet hvordan man setter opp e-postkonto, handler på internett, være kildekritisk, spille spill og ha videomøter med venner og familie. 

Om du håndterer ovennevnte eksempler, har en god dose tålmodighet og liker å lære bort er du hjertelig velkommen til å bli med i vårt ferske tilbud. Det er ønskelig med flere frivillige hjelpere under samme kursdag slik at den frivillige har kun 1-2 å hjelpe.

Allerede i desember 2021 setter vi i gang med en pilot for tilbudet DigiHjelp i Ås, så vi trenger frivillige hjelpere under våre 6 kursdager. Den frivillige må komme litt i forkant og være litt igjen for kort evaluering av kursdagen.

Tidspunkt:  1., 3., 8., 10., 15. og 17. desember kl. 12.30-15.30

Sted: Innbyggertorget i Ås

Ta kontakt med oss om du vil være med å bidra til at flere innbyggere i Ås kommune kan henge med i den digitale utviklingen.

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral