Coaching - hjelp med å komme tilbake i arbeidslivet.

Har du utfordringer med å komme tilbake til arbeidslivet i en tid preget av koronasituasjonen?

Aldersgruppe: 20 til 67 år

Frivilligsentralen kan for tiden tilby gratis coaching til mennesker som opplever sin arbeidssituasjon som ekstra utfordrende nå i koronasituasjonen, slik at du kan få en best mulig hverdag i en spesiell tid. 

Er du permittert eller har mista jobb, leter etter ny jobb, eller er i en jobb de opplever som ekstra utfordrende? Det forespeiles 1-1 samtaler. Tilbudet er for de 3 første som tar kontakt, og opp til 5 møter. 

Utfordringer som blant annet kan jobbes med er: 

  • Bekymringstanker
  • Stress og frykt 
  • Mangel på motivasjon
  • Liten tiltakslyst
  • Styrke selvbilde og selvtillit
  • Ensomhet
  • Utfordringer med å strukturere hverdagen
  • Finne muligheter fremover


Litt info om hva coaching er: Coaching er en samtaleprosess der man jobber med tanker og følelser. Coachen er en nøytral sparringspartner som støtter, lytter og utfordrer. Det stilles spørsmål og brukes verktøy som hjelper den som blir coacha (coachee) til å finne løsninger, med utgangspunkt i at coachee allerede har svaret inni seg. Resultatet på coachingen er også avhengig av innsats fra den som blir coacha. 

Kort om coachen: Janne er 35 år og sertifisert NLP Coach fra The Society of NLP – Dr. Richard Bandler, og samtidig sertifisert coach av Den Norske CoachForening. Hun coacher mennesker i og utenfor arbeidsliv, og idrettsutøvere. Hun følger etiske retningslinjer fra Den Norske Coach Forening, og samtalene er konfidensielle. 


Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral