Besøksvenn

En besøksvenn er en som med godt hjerte og åpent sinn besøker et annet menneske.

Aldersgruppe: For alle

Noen har lite eller ingen familie. Andre har familie, men liten kontakt. Uansett er behovet for en samtale med et annet menneske alltid tilstede.
Det er personer i alle aldre som har behov for besøksvenn.

Som besøksvenn er det du som bestemmer hvor ofte og hvor lenge om gangen du vil være frivillig. Men det må være gjensidig respekt for bruk av tid.

De fleste besøksvenner bruker to timer, hver 14. dag. Andre møtes en gang i uka. Dette er opp til dere begge.

Som besøksvenn kan du besøke personen i hjemmet, eller du kan gå en tur ut i frisk luft - eller kanskje ta en tur ut på kafè eller i den flotte parken på Universitetet her i Ås.

Som besøksvenn har du full taushetsplikt om det som måtte komme frem i ditt samvær med personen du besøker. Skulle det skje noe eller skulle du få vite noe som plager deg, så snakk med ansvarlig for besøkstjenesten om dette - så finner vi en løsning.

Vil du vite mer om å bli besøksvenn?
Kontakt Ås Frivilligsentral - noen trenger akkurat deg!

Vi samarbeider med Diakoniutvalget i Ås.

Hyggelig stemning på besøksvennkurs.

Kontakt

Postboks 195
1430 Ås

Organisasjonsnummer
964948798

Sosiale media

2021 © Ås frivilligsentral