PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivilligprisen

Retningslinjer: 

Frivilligprisen tildeles personer, grupper eller foreninger som over tid og med frivillig innsats har vist kreativitet og engasjement for fremme av økt trivsel, livskvalitet og trygghet for beboere i Ås kommune.

Frivilligprisen skal bidra til å understreke viktigheten av frivillig innsats som et ønskelig supplement til de etablerte ordningene av offentlig og privat karakter.

Frivilligprisen består av diplom som deles ut en gang i året i forbindelse med et festlig arrangement i Ås Frivilligsentrals regi. Det kan deles ut inntil 3 diplomer hvert år.

Enkeltpersoner, grupper og foreninger kan fremme forslag på kandidater til frivilligprisen. Invitasjon til nominering sendes lag og foreninger første uke i mai og kunngjøres samtidig på Frivilligsentralens nettsider. Fristen for å fremme forslag på kandidater til frivilligprisen settes til 1. juni og styret velger ut de aktuelle kandidatene til frivilligprisen på sitt første møte etter sommeren.

Før utvelgelse  skal styret foreta en rimelig etterprøving av de begrunnelsene som er gitt.

Diplomet undertegnes av styrets leder og daglig leder.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås Frivilligsentral

 Frivilligprisen

Forslag til kandidat og begrunnelse

Jeg / vi foreslår følgende kandidat til frivilligprisen for året 2012

Navn og adresse         …………………………………………………………………………………………………….

Min / vår begrunnelse for forslaget er som følger: (fyll inn eller slett det som ikke passer her)

Frivillig innsats           Aktivitet 1       Fra……… år til ……… år

                                    Innhold            ……….……………………………………………………………………

                                                           …………………………………………………………………………....

 

                                   Resultater       ..……………………………………………………………………………

                                                           ……………………………………………………………………………..

 

                                   Aktivitet 2       Fra ……            år til ……….. år

                                   Innhold            ……….……………………………………………………………………

                                                           …………………………………………………………………………....

 

                                   Resultater       ..……………………………………………………………………………

                                                           ……………………………………………………………………………..

                                   Aktivitet 3       Fra ……            år til ……….. år

                                   Innhold            ……….……………………………………………………………………

                                                           …………………………………………………………………………....

 

                                   Resultater       ..……………………………………………………………………………

                                                           ……………………………………………………………………………..

Supplerende opplysninger / kommentarer:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forslag fra:     ……………………………………………………………………………………………………………….

Telefonnr:       ...................................

Adresse:         ...................................